Hathorok Denderában Hathorok Denderában

Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

A káoszcsomópont növekvő kiterjedése: A Mexikói Öböl

2010. június 23.

A Káoszcsomópont jelenlegi szakaszában egy nagyon nehéz átjáróhoz érkeztetek. Az emberi gőg, a kapzsiság és a butaság a bolygó teljes élővilágát veszélybe sodorta. A Mexikói Öbölbeli katasztrófáról beszélünk. A kormányaitok és a média nem közölte veletek a teljes igazságot. A helyzet irtózatos és több lehetséges idővonal keresztezi az eseményt.

Ezek közül néhánnyal szeretnénk foglalkozni, majd a figyelmünket rátok, az emberi egyénekre fordítjuk.

Az idővonalak lehetőségei alakíthatók, változtathatók. Nincsenek kőbe vésve, ahogy a szólás mondja. Annyira sok tényezőt érint az Öbölben kialakuló környezeti katasztrófa, hogy nehéz megjósolni annak a kimenetelét, hogy a háromdimenziós valóságban miként fog megjelenni. Ezen kívül, ahogy korábban is említettük a dolgok gyökeresen megváltoztathatók a huszonnegyedik órában is.

A megsérült területen hatalmas a gáz- és olajmennyiség és amennyiben nem sikerül megfékezni több lehetséges kifejletbe fog torkollni.

Az egyik ilyen rendkívüli lehetőség az Öböl térségében az élővilág jelentős ( ha nem teljes) kipusztulása, valamint a szennyező anyagok Atlanti Óceánba kerülése, majd a Golf-áramlattal Európába továbbítása, ahol a mérgezés magas szintje negatívan fogja befolyásolni az óceán élővilágát. Ha a sérülést nem sikerül lezárni, akkor valós lehetőség a teljes Atlanti Óceán elszennyeződése és végül a világ összes óceánjának veszélyeztetése. Minél távolabb van az Öböl térségétől, annál kisebb lesz a szennyezés. Az egyik világos lehetőség a Föld óceánjainak teljes végső szennyeződése.

Még rosszabb forgatókönyv szerint a metán, a mező természetes gázai kitörhetnek, áttörhetik az óceán talaját és hatalmas pusztításra képes szökőárt hoznak létre és mérgező gázokat bocsátanak a környékre.

A tragédia egy másik formája lehet, amennyiben az óceán talajában levő repedés elég naggyá válik ahhoz, hogy tektonikai elmozdulást hozzon létre, amely az Öbölből a Mississipi mentén haladva egészen a Nagy Tavakig is elérhet. Ez elképzelhetetlen méretű katasztrófa lenne.

Megismételve a mondottakat: a jelenlegi öbölbeli helyzet az incidensben résztvevő vállalatok részéről tanúsított emberi arrogancia, kapzsiság és butaság valamint a kormányok hanyagságának közvetlen következménye. Ezeket a vállalatokat vezérlő alapértéke a nyereség iránti érdekeltség, és azok a kockázati tényezők, amelyeket az élet szentsége miatt számításba kellene venni az egyenletben, mégsem vették soha figyelembe. Ez a letűnőben lévő kor sajnálatos jellegzetessége, ahol közvetlen szemtanúi lehettek a Föld vizeinek tönkretételének egy olyan kultúra által, ami az olajtól és a vállalatok nyereségétől függ, és amely a profit nevében megakadályozza egyéb technológiák felhasználását.

Mit ér a pénzetek, ha veszélybe kerül az élet? Úgy tűnik elhibáztátok ezt az egyszerű intelligenciatesztet. Szó szerint a régi világ összeomlásának szélén és az új világ kaotikus megszületése közben vagytok.

A Káosz Csomópont egyre nagyobb nyomással nehezedik rátok. Mi ezt szülési összehúzódásnak tekintjük, az új Föld megszületésének. Nagyon nehéz lehet, amennyiben az előttetek kibontakozó új Föld megszületése közben az egyik az egyik ilyen összehúzódásban megrekedtek.

Véleményünk szerint nincs olyan része a Földnek, ahol a bolygó átalakulása ne éreztetné a hatását, legyen az akár emberi, akár természetes eredetű. Jóllehet a világ néhány területét kevésbé fogja érinteni, de minden egyes rész gyökeresen át fog alakulni. Az élet bolygótokon egy szorosan összefüggő háló.

Azt tanácsoljuk, hogy akik az Öböl partvidékén és attól a szárazföld belsejében mintegy 30km-es távolságon belül élnek, legyenek szellemileg érzelmileg és spirituálisan készenlétben. Ez a finom intuíciók és ösztönök ideje. Ha késztetés érzel, hogy elhagyd a területet, az intelligenciateszt lesz. A siker és a bukás mindössze a kézzelfogható evolúció személytelen megnyilvánulása.

Amennyiben az Öbölbeli incidens mérséklődés nélkül folytatódik, akkor ez az egész bolygó számára hatalmas kihívás lesz. Ez az intuíciók és az ösztönök ideje akkor is, ha nem az Öböl közelében élsz.

Tanácsunk, hogy fejleszd magadban ezeket a képességeidet, és cselekedj a hozzád elérkező felismerések szerint. Mindannyiótok fejlettségének és a Földre születésekor a tapasztalatszerzési céljának megfelelő helyen, időpontban és körülmények között lesz.

Bármennyire is zordonnak tűnik a helyzet, tudatni akarjuk veletek: saját valóságotokat közösen teremtitek. Haladj felfelé a tudatosság útján, akkor is, ha a körülötted lévők lefelé haladnak. Amikor a helyzet tovább romlik, nehéz időszak fog eljönni, történetesen nőni fog a tömeghisztéria és neked meg kell találnod a középutad, a felfelé vezető keskeny ösvényt. Többször adtunk korábban tanácsot, hogyan fejlesszétek saját erőtökből a tudatosságotokat. Itt nem beszélünk róluk. Megtalálhatjátok ezeket korábbi üzeneteink között.

Eljött az ideje, hogy birtokba vegyétek spirituális hatalmatokat, ha még nem tettétek volna meg. Az evolúció megrajzolta az elválasztó vonalat. A bolygó válaszol az emberi mohóságra, gőgre és butaságra. Gaia túl fogja ezt élni. Még nem világos, hogy ez az emberek zömének is sikerül-e.

Még ezen mozgó sötétség közepette is kiváló lehetőség nyílik a tudatosságban felfelé haladni, akár az egyének, akár kulturáltan alkotó és együttműködő emberi közösségek számára.

Tapasztalhatjátok a pénzügyi rendszer folytatódó szétesését. A látszólagos kilábalás a kártyavár megtámasztásának eredménye volt, de az építmény újra rázkódik.

Azt tanácsoljuk, ne féljetek a rátok váró változásoktól, tekintsétek ezeket a körétek emelt börtön falain megjelenő repedéseknek. Lépjetek át a réseken szabadságotokba. Teremtő istenek és istennők vagytok. Hatalmas erő van a kezetekben, bár eddig aludtatok és nem vettétek észre milyen hatalmas, amit birtokoltok. Remélhetőleg az Öbölbeli válság hatására felébred az emberiség többsége és követelni fogja az életet veszélyeztető régi módszerek használatának megszüntetését.

A Hathorok

2010. június 23.

 


Tom Gondolatai és megfigyelései

Úgy látom ez egy rendkívüli erejű üzenet. Lehet, hogy egyesek azt gondolják, hogy ez az üzenet félelmeken alapul, de én azt gondolom, hogy intelligencia az alapja.

Néhányan az Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend ( Human Potential Movement ) köreiben ( és kiváltképp a New Age-nek nevezett körökben ) úgy gondolják, hogy amennyiben a lehetséges problémákkal nem foglalkozunk, akkor ezek valamiféle csoda folytán eltűnnek.

Ez engem a kutyám, Merlin viselkedésére emlékeztetett, aki szintén azt gondolta, hogy a nem szembesülés is egy módja a probléma kezelésének.

Történetesen Merlin részben véreb volt, majdnem 2 méter hosszú az orra hegyétől a farka végéig és majd 80 kiló. Nagyon fejlett lény volt ő is. Az a gyanúm, hogy igazából nem is kutya volt, inkább egy angyal kutya képében.

Remélem, egy nap képes leszek iránta érzett hálámat írásban is kifejezni és elmesélhetem a kis csodákat, amivel hozzájárult életünkhöz. De kutya is volt és imádott szarvastrágyában hemperegni. Egyfajta furcsa kémiai reakció játszódott le az elpotyogtatott szarvasrészek és a bőrében levő olajok között és az eredmény irtózatos volt. Neki ez a legcsodálatosabb parfüm volt, míg nekünk igazi szörnyűség. Míly viszonylagos is az ember és a kutya érzékelése!

A szarvasürülék iránti vonzalma mellet Merlin szeretett velünk a kanapén ülve tévézni is. De a szarvasos esetek után nem akartuk, hogy mellénk üljön, vagy uram bocsá’ mellénk feküdjön.

Miután megmártózott a szarvasparfümben, besompolygott a szobába és megpróbált felsettenkedni a kanapéra. A vicces az volt, hogy másfelé nézve lassan, iszonyú lassan felcsúsztatta őböszmeségét a kanapéra. Meg volt győződve róla, hogy ha ő nem lát minket, mi sem látjuk őt. Végül persze valaki a családból félreérthetetlen hangon fejezte ki nemtetszését: „Merrrrrrrrlin!” És minden egyes alkalommal Merlin a döbbent és meglepett képet vágott, mintha csak azt mondaná: „Te meg hogy vettél észre?”

Sok ember a tagadás tehetséges művésze. Ha valami nehezen kezelhető történik, sokunk úgy tesz, mintha meg sem történt volna. Bár ez adhat egy csalóka megnyugvást, nem több mint káprázat.

Úgy gondolom ennél sokkal jobb, ha tudatában vagyunk a helyzet tényezőinek, bármennyire is szörnyű legyen az, hogy így ésszerűbben legyünk képesek kezelni. És úgy látom, a Hathorok is pontosan így tesznek ebben az üzenetben.

Nyomatékosítani szeretném, hogy a Hathorok nem mondják, ( ismétlem: NEM MONDJÁK ) hogy a felvázolt lehetséges eseménysorok közül bármelyik is meg fog valósulni. Hanem azt mondják, hogy ezek valódi lehetőségek és nekünk éber intuíciókra és kifinomult ösztönökre van szükségünk, ahogy a Káosz Csomópont ( melyet ők leegyszerűsítve a káosz állandó növekedéseként definiáltak ) sokrétű és többdimenziós hatásaival szembesülünk.

Az üzenet átadását követő beszélgetésben a Hathorok az öbölbeli válságot a teremtési lehetőségek kritikus pillanatának nevezték. Ez alatt azt értik, hogy sok lehetséges végkifejlet létezik egymás mellett és még el kell dönteni, hogy ezek közül melyik fog megjelenni a háromdimenziós világban.

Remélem a döntéshozók megtalálják valahogy a megoldást Gaia legutóbbi veszélyeztetésére. De az egész helyzet nekem a holland kifejezést juttatja eszembe, ami szerintem különösen találó, amikor a kormányokról és a médiáról van szó: gombatermesztés. Kevés kivétellel valamennyien gombatermesztési eljárásban részesülünk: sötétben tartanak és szarral etetnek. Hát tényleg itt az ideje, hogy kiélesítsük intuícióinkat és ösztöneinket, hogy átlássunk a füstfüggönyön és eldöntsük, milyen helyénvaló cselekedetekre van szükség.

A Hathorok futólag említették a korábbi üzeneteket is, ahol tőlük kapott módszereket találhatsz, hogy kiterjeszthesd tudatodat és elkezdd a felemelkedést. Hogy megkönnyítsem a köztük való keresgélést, az üzenet végén megtalálod a közvetlenül rájuk mutató linkeket.

Végül meg szeretném osztani egy személyes káosz élményem, melyet nem rég éltem át. Egy sokemeletes épületben voltam és megnyomtam a lift gombját, hogy vigyen felfelé. Az ajtók bezáródtak mégsem történt semmi. Újra és újra megnyomtam a gombot és a lift mégsem akart elindulni. Kiáltottam a liftnek valami cifrát, és elkezdtem püfölni, mintha az segíthetne. Végül megnéztem jobban a nyomkodott gombot, és az pont az volt, amelyik szinten éppen voltam! Miután helyreállítottam lelki nyugalmamat gyengéden megnyomtam a megfelelő gombot és lám, a lift megkezdte emelkedését a kiválasztott szintre.

Személyes bohózatomat félretéve egy pillanatra azt gondolom, nagyon hasonlít az eset a civilizációnk pillanatnyi helyzetére. Úgy gondolom, hogy sokunk átvitt értelemben magasabb szintre akar jutni ( egyénként és társadalomként ) mégis öntudatlanul ugyanazt a gombot nyomkodjuk.

Meg kell változtatnunk cselekedeteink mikéntjét, amennyiben túl akarjuk élni ezt az átjárót.

Az idevágó korábbi üzenetek:

Az eksztázis és a szív

Eksztatikus állapotok és az öröm, mint evolúciós katalizátor. Az öröm ösvénye

Az egyensúly holonja

Leírás, hogyan lehet oktaéder elképzelésével stabilizálni a tudatosságot

A felemelkedés holonja (not translated yet into hungarian)

Leírás, hogyan lehet létrehozni a Felemelkedés holonját, a tudatosság gyors megemelésére

Fejlődési lehetőségek a káosz csomópontban

Leírás a dimenzió hangolásokról, mint a gyorsított evolúció pszichoakusztikus katalizátorai

A Tobozmirigy Dimenzionális Hangolás

Hangmeditáció a tobozmirigy kihasználatlan lehetőségeinek aktiválására

A Szív Dimenzionális Hangolás

Hangmeditáció a szívcsakra aktivizálására és a Földhöz történő energetikai lehorgonyzáshoz


 

Érdekes egybeesés: az egyetlen Hathor esemény idén az Egyesült Államokban

Az üzenet újraolvasása után megnéztem a naptárt , mit mondanak a Hathor Intenzív kurzusról ( A Belső Kristálypalota és az Amenti Termeinek megnyitása 2010. október 29-31. Seattle ) Egy mondta különösen felkeltette a figyelmemet ahol erről az eseményről szólnak.

„Ez a kulcs a magasabb teremtő elméhez és ez a tudat olyan tulajdonsága, amin keresztül a személyes, társadalmi és globális kihívásokra új megoldásokat lehet találni”

Az „ez” a Kristálypalotára ( a tobozmirigyre és kihasználatlan képességeire ),valamint az Amenti Termeinek megnyitására ( ami a magasabb elméhez biztosít hozzáférést ) vonatkozik. Amikor megkértek ennek az eseménynek a megtartására azt gondoltam, hogy nagyon érdekes lesz megfigyelni a Magasabb Tudathoz vezető utak megnyílását, mivel ez inspirációval tölthet fel minket (és az emberiséget), valamint az életet támogató újfajta tudáshoz való hozzáférést segítheti elő.

Nem nagyon tudtam, hogy az Amenti Termeinek megnyitása ilyen kijózanító felhangokkal fog végbemenni, mint amivel most szembekerültünk, és ami akár az emberi történelem egyik legnagyobb környezeti katasztrófája lehet.

Mivel ez a rendezvény a legnagyobb Hathor Bolygóméretű Aktiválás, lehetőség lesz ilyen indíttatásból részt venni távolból is. Akik nem tudnak fizikailag is jelen lenni az eseményen, utasításokat fogunk adni a weblapon, hogy hogyan lehet részesedni a Seattle-ben történő eseményekből. Ha regisztráltad magad a Hathor üzenetekre automatikusan meg fogod kapni a már rendelkezésre álló információkat. Egyébként pedig látogass el újra az oldalra, hogy elolvasd az üzeneteket, várhatóan szeptember környékén.

 

©Tom Kenyon 2010. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com.

Fordító: © Bagi Ákos www.lelekmod.hu

Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.

Válj tehetős emberré! Kérlek, hogy támogass, segíts!

Megosztás a FacebookonFacebook