Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

A Kozmikus Kapu

 


Idei utolsó üzenetünkben a tudatot felemelésére, elméd, szíved és tested fénnyel való feltöltésére megnyíló energetikai lehetőséggel szeretnénk foglalkozni. Kozmikus Kapunak hívjuk, mert ez egy olyan feltárulkozó lehetőség, amit felhasználva sokkal könnyebben tudsz a tér és idő érzékelt korlátain felülemelkedni.

Az üzenetünkben ismertetésre kerülő kapu 2012. december 21-én (a téli napfordulókor) nyílik és három napon át tart, 2012. december 23-án zárul. Ez a kozmikus kapu évente kétszer – a téli és a nyári napfordulókor – tárul ki.

Az előálló és minden évben más-más galaktikus és naprendszerbeli folyamatok, együttállások árnyalják a kapu mibenlétét, a kapuét, amin keresztül megpillanthatod kiterjedt minőségeidet. Természetesen sok más kozmikus kapu is létezik.

A Föld két leggyakoribb kozmikus átjárója nem sokkal a napfelkelte előtt és valamivel a naplemente után nyílik. Ez a két átjáró olyan dimenziókapu, amin keresztül sokkal könnyebben átláthatsz a világokat elválasztó fátylon. Sámánok jól ismerik ezeket a kedvező pillanatokat, de az üzenetünkben szereplő Kozmikus Kapu sokkal nagyobb jelentőségű a galaxis középpontjával való együttállása miatt. A Központi Nap igazából egy fekete lyuk.

Ez a sajátos és ritka esemény evolúciós energia a teljes galaxisra kiterjedő kisugárzását fogja eredményezni. A Föld az egyike a számtalan égitestnek, amely részesedik az emelkedést lehetővé tévő energiaáramlatból.

Mi úgy látjuk, hogy ez a kozmikus együttállás nem jelenti világotok végét, de mindenképpen egy új kezdet hírnöke. Azonban, hogy mit kezdtek a fejlődést elősegítő energiákkal, már személyes döntésetek kérdése.

Nyilvánvalóan sokan kellemetlennek fogják érezni ezeket az erős energiákat. Ha nem vagy szellemileg, érzelmileg és energetikailag felkészülve, hogy önmagadban egy magasabb szintre ugorj, úgy is érezheted az energiák hatására magad, hogy elveszíted az eszed.

Ha azonban összhangban vagy a felfelé tartó mozgásokkal, az energiák repíteni fognak magukkal. Rendkívüli távlatok nyílnak meg az erre felkészülteknek.


Ideális időszak lesz ez a három nap arra, hogy a kiterjedt tudatállapot magasabb nézőpontjából láss rá életedre. Kiléphetsz idővonaladból, hogy megérezd életed és személyes élettörténeted mintázatait, mindazt, ami az időnek ebbe a pontjába juttatott.

Ne takard el földi tapasztalataidnak azon részeit, amik nehezek voltak és talán még most is azok. Kincsekre fogsz lelni az árnyékos részeken.

Valójában a közös és a személyes történetek árnyéka az oka az új energiák felszabadulásának. A Kozmikus Kapuba való belépésetekre vonatkozó javaslataink az Aethos Hangmeditáció köré szerveződnek.

Javasoljuk, hogy a módszer tökéletes megértése érdekében olvasd el „Az Aethos és a tudat kettősségtől mentes állapotai” című üzenetünket. Azt javasoljuk, hogy az ötperces verzióval kezdd, hacsak már ismered és otthonosan érzed magad ennek a hanganyagnak a hosszabb verziójú, erős, felfelé vivő, a fejlődést serkentő energiáiban.


Azt javasoljuk, hogy ennek a három napnak a folyamán, a legkülönfélébb pillanatokban keríts időt arra, hogy ne zavarjon semmi. Hallgasd az Aethos Hangmeditációt a szívcsakrádra irányított figyelemmel, kivéve, ha felfedezted, hogy más csakrádra összpontosítva erősebb tapasztalatokban van részed.

Az Aethos Hangmeditáció meghallgatása után a számodra kedvező módon képzeld el, hogy idővonalad fölé emelkedik egy részed. Képzeld el, hogy hogy ez a részed érzékeli a teljes élettörténetedet, talán korábbi életeid történeteit is.

Ebben a megemelkedett tudatállapotban tartózkodva szemléld meg a testet öltött állapot varázslatos ajándékát és terhét.

Ha zavaros, vagy nehéz helyzetbe botlasz, ami lehoz a felemelkedett állapotodból és a bűnbánat, a düh, a kétségbeesés és/vagy a reménytelenség érzelmi katlanjába taszít, állj meg és térj vissza az Aethos Hangmeditációhoz újra. Emelkedj ismét vissza az eredeti kiterjedt tudatszintedre a szárnyain és kezdd újra a szemlélődést. Lesznek, akiknek sok ilyen ciklust kell végigcsinálniuk.


Azt javasoljuk, hogy ebben a három napban ezt annyiszor ismételd meg, ahányszor csak kellemes számodra. Ha irányítani tudod magad a türelem művészetével, azt javasoljuk, hogy ennek a három napnak egészen a legutolsó szakaszáig – december 23. estéjéig - óvakodj a dolgok létrehozására irányuló vágyaidtól. Minél mélyebben vizsgálod életedet az általunk megadott módon, annál hatásosabbak lesznek teremtéseid.

Az Összes Lehetőségek Gömbje című korábbi üzenetünkben egy módszert osztottunk meg, hogy vele életedben pozitív célokat légy képes megvalósítani. Ha nincs egyéb személyes, bevált módszered erre, javasoljuk, hogy olvasd el az üzenetet. Új valóságok táplálása a Kozmikus Kapu végső szakaszában nagy mértékben fogja támogatni a teremtési folyamataidat.

Legvégül pedig azt kérjük, hogy a Kozmikus Kapu végső szakaszában, december 23. estéjén tudatod erejével támogasd a Föld fejlődését. Lásd lelki szemeiddel a bolygóméretű együttműködést és azt, hogy az emberiség felismeri, hogy az élet minden formája összekapcsolódik, ahogy ezt az Aethos és a tudat kettősségtől mentes állapotai című üzenetünkben leírtuk.

Az emberiség hatalmas hajója irányváltoztatásra készül. Ahogy a változás szele belekap a metaforikus hajó vitorláiba, ne féljetek, hogy a hajó erre, vagy arra az oldalra billen, ahogy a közös érzelmek vizének habjait szeli.


A tőkesúly egyensúlyban tartja hajótokat. A tőkesúly pedig nem más, mint az emberi szív. Bármi is történjen körülötted, engedd mélyre a tőkesúlyt és biztonságos lesz az átkelés.

A Hathorok

2012. december 4.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tom gondolatai és megfigyelései

Azoknak, akik nincsenek tisztában az idővonal fölé emelkedés mibenlétével, gyakorlati szempontok szerint fogom megvilágítani az üzenetet.


Az egyszerűbb módszer abból áll csupán, hogy az Aethos Hangmeditációt a szívcsakrádra összpontosítva hallgatod. (Ha már ezekkel a hangokkal kapcsolatban úgy találtad, hogy sokkal élénkebb megtapasztalásokban van részed, amikor tudatodat más csakrádra irányítva hallgatod, akkor természetesen ide helyezd figyelmed középpontját. )

A hangmeditáció ötperces változatának meghallgatása után, a Hathorok javaslatai szerint, „képzeld el, hogy idővonalad fölé emelkedik egy részed. Képzeld el, hogy hogy ez a részed érzékeli a teljes élettörténetedet, talán korábbi életeid élettörténeteit is”.

Ha te már gyakorlott Elme-argonauta vagy, valószínűleg van már saját módszered az érzékelt tér és idő béklyójából való kilépésre, hogy megtapasztald kiterjedt valóságaidat. Önmagad ezen kiterjedt nézőpontjából úgymond „ráláthatsz” életedre, annak kötelmein kívülről. Ahogy pedig a Hathorok mondják, egyesek még egyéb életeiket is megvizsgálhatják.

Ha számodra még új az ilyen szintű agyi képesség, és nem tudod, hogy haladj a szemlélődés ilyen szakaszaiban, van számodra pár javaslatom.


Az első javaslat

Képzelj el egy vonalat magad előtt. Érzékeld ezt a vonalat úgy, ahogy számodra kellemes. Ez nem képi megjelenítési meditáció, lényegtelen, hogy látod-e, vagy sem.

Természetesen hajlamos leszel ezt olyan formában érzékelni, ahogy elsődleges érzékelési beidegződésed során ezt megszoktad, vagyis ahogyan például leggyakrabban a múltra emlékezel, vagy elképzeled a jövő eseményeit. Egyeseknek ez azt jelenti, hogy valahogy „érzi” az idővonalat, elsősorban akkor, ha kinesztétikus értelmező. Mások (az audio értelmezők) belső hangot hallhatnak, amely leírja nekik az idővonalat. A vizuális értelmezők pedig azt az elmebeli benyomást élik át, hogy „látják” az idővonalat. Te úgy érzékeld az idővonalat, ahogy te magad elé tudod idézni.

Ezután képzeld el, hogy ennek a vonalnak az egyik vége a születésed időpontja, az előtted levő része pedig életed jelenlegi szakasza. A vonal másik vége – most még nem meghatározottan – a halálod pillanata. Lesz, aki magától balra, és lesz, aki jobbra fogja elképzelni a születése pillanatát. De ennek semmiféle jelentősége nincs.

Ahogy vizsgálod életed különféle eseményeit, képzeletedben keresd meg a vonalon. Ha például ötéves korodban történt valami fontos, az közelebb lesz születésed időpontjához, mint amit esetleg negyven évesen éltél át.


Az ilyenfajta szemlélődés célja, hogy kiterjesztettebb állapotod magasabb nézőpontjából érzékeld életed és döntéseidet. Hogy képes legyél létrehozni a kiterjedtebb perspektívát (a magasabb nézőpontot), képzeld el, hogy egy – pontosan a fizikai tested előtti pontban lévő - részed az idővonal fölé emelkedik. Lehet, hogy ez a felemelkedés éppen hogy csak fölötted lesz, de lehet, az is, hogy nagyon távoli magasságokban. Hagyd, hogy ez a „rész” oda emelkedjen, ahová kíván, majd erről a helyről – ami a fizikai test béklyóin túl van - figyeld meg idővonalad és személyes történeted.

Ebben az üzenetben a Hathorok az ötperces Aethos Hangmeditáció (szívcsakrára összpontosított) hallgatását javasolják, hogy utána az elképzelt idővonalad fölötti emelkedett nézőpontból tanulmányozd életed és annak eseményeit.

Az idővonalon kívüli és feletti perspektíva hatása, hogy kevésbé fogsz azonosulni életed eseményeivel és körülményeivel, hanem sokkal inkább természeted kitágult minőségével. Önmagad kiterjedtebb érzékelése túllép életed történetein, személyes történeteden, és összekapcsol tudatod azon részével, amelyet nem béklyóznak a múlt eseményei. Az idővonalban érzékelés közbeni saját életemmel való önazonosulástól elfordulva kapcsolatba léphetsz a Magasabb Énnel, ami személyes sztorijaidat teljesen másképp látja, mint „te”, aki éppen emberként létezőnek hiszed magad.


A perspektíva megváltoztatása több együttérzést, szeretetet fog önmagad felé belőled kiváltani, valamint ki fog terjedni másokra (ránk) is, akik szintén emberi alakban létezünk.

Többször használtam a Hathorok által leírt módon az egyszerű változatot, de úgy látom, hogy hatásosabb az Aethos Hangmeditációt pár percig hallgatni az életem vizsgálata előtt, majd folytatni a hallgatását a hosszabb verzióval, miközben vizsgálom az életemet a pont előttem elhelyezkedő idővonal-szakaszomból.

Úgy tapasztaltam, hogy a hangok hallgatása és az idővonalam fölé emelkedés közben a szívcsakrán tartott figyelem sokkal több energiát hoz létre, nagyobb megértést tesz lehetővé, és nagyon érdekes, holografikus képi világot teremt, amikor fontos múltbéli eseményre bukkanok.

Evvel a felismerésemmel egyik mentoromhoz fordulva azt a választ kaptam, hogy bár ez a fajta munka nagyon hatásos, azonban lehet, hogy túlságosan is hatásos azoknak, akiknek még új a hangmeditáció. Ennek az az oka, hogy az Aethos Hangmeditáció nagyon magas rezgésű energiái erőteljes spirituális tisztítási folyamatokat indíthatnak el hallgatójában. Tehát a gyakorlatban úgy vélem, hogy a legjobb az ötperces verzióval kezdeni, mielőtt belevágnál a harmincperces verzióba. Ha viszont már hozzászoktál a hangmeditációhoz, kipróbálhatod, hogy az általam leírt mód számodra hatásos-e.


A második javaslat

Vannak, akiknek egyszerűen nem megy geometriai alakzatok elképzelése, még vonalaké sem, hát még a munka velük. Ha te is ilyen vagy, a következő tanácsok neked szólnak.

Felejts el minden eddigit az idővonalakról, helyette pedig hallgasd az ötperces Aethos Hangmeditációt, figyelmedet a szívcsakrádon tartva. A hallgatás után azonnal gondolj életedre és a múltad sorsdöntő pillanataira. Tartsd eközben is figyelmedet szívcsakrádon. Ha gubancra, vagy érzelmi töltésre bukkansz, figyeld tovább az eseményt továbbra is szívcsakrádra összpontosítva. Ha az érzelmi töltés túl nagy, térj vissza a hangmeditációhoz, mindig a szívcsakrádra figyelve, amíg a felidézett emlékek érzelmi töltése lenyugszik. Ha önmagad kiterjedt állapotát újra képes vagy érzékelni, hagyd abba a hangok hallgatását és térj vissza a múltbéli események vizsgálatához. Addig folytasd ezt a munkát, amíg emlékeid hatását sikerül semlegesíteni.

A meditáció célja, hogy életed eseményeit egy kitágultabb tudati állapotból tudd megvizsgálni. Ebből a kiterjedt tudati állapotból pedig (a tér- és időérzékelésén kívülről) önmagadról és múltadról alkotott nézőpontod meg fog változni.


A Varázslatos Ajándék

Felfigyeltem egy, a Hathorok által használt különös kifejezésre ennek az üzenetnek abban a részében, amikor a szemlélődés céljáról szólnak.

„Ebben a megemelkedett tudatállapotban tartózkodva szemléld meg a testet öltött állapot varázslatos ajándékát és terhét.”

Érdekes, hogy a Hathorok, akik elsődlegesen a negyediktől, a tizenkettedik tudati dimenzióban tartózkodnak, a testi létet ajándéknak és tehernek is látják. Mit értenek ezalatt? Megvolt a saját elgondolásom a dologról, de tanácsadóimhoz fordultam, hogy tisztázzák.


Lényegében azt mondták, hogy az emberi létezés ritka és értékes lehetőség a dimenzionális tudás elsajátítására. Azt értik ezen, hogy miközben haladunk térben és időben, mindezt egy téren és időn túli lényként és által irányítva tesszük. Ezért ajándék a testi lét, hiszen végtelen lényegünk és testünk véges korlátozottsága közötti feszültség az, amiből a magasabb tudás kiemelkedhet.

Az emberi lét fizikai terhe pedig nézetük szerint abban áll, hogy mi emberek az idő, a tér, valamint a körülmények kényszerének szorításában élünk és pont ezek azok, amik megerősítik a korlátozottság érzetét.

Ehhez adódik az entrópia visszafordíthatatlansága (a rendezetlenség felé való haladás), a Föld állandó gravitációs vonzása, úgyhogy tényleg van mivel bajlódnunk. Igen, valóban sokféle módon igényel herkulesi erőfeszítést önmagunk végtelenül szabad részével kapcsolatot kiépíteni, téve mindezt a fizikai és kulturális korlátok közepette. És ezért „Hősök (és Hősnők) útja” az élet, hogy Joseph Campbell szavait idézzem.

Megjegyzés: A zárójeles rész tőlem van. Az eredeti Campbell idézet „Hősök útjáról” beszél. Úgy érzékelem, hogy a hímnemű alak használata a korábbi és a most is élő társadalmi konvenciók szerint a férfiakra és a nőkre is vonatkozott. Bár sokan azt gondolhatják, hogy szőrszálhasogatás megkülönböztetni a hősöket és hősnőket, én mégis úgy gondolom, hogy a hősiesség mitikus mintáiba életbevágó a nőket is méltó módon belefoglalni. A társadalmi valóságot a fizikai szükség és a mitikus/vallási szimbolizmus alakítja. Igen, nagyon is úgy érzem, hogy a mítoszok szimbólumrendszere sokkal erősebben alapozza meg és olyan különös, és számunkra rejtett módokon hat a kultúránkra, mintsem azt valaha is felismertük volna. A valóságban a földi élet legalább annyiszor osztja és/vagy kényszeríti a nőkre a hős szerepét, mint a férfiakra. Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy a nőket és férfiakat egyenlő tisztelettel teli és egyenlő rangú elbánásban részesítsük.


Az élet szemlélése

A Hathorok üzenetének átvétele után az jutott eszembe, hogy a Kozmikus Kapu alkalmára adott életvizsgálati módszer hatásos lehet bármilyen, elsősorban élet-átalakulási folyamatok során.

Tanácsadóimhoz fordulva azt a választ kaptam, hogy valóban, a módszer bármikor nagyon nagy segítség lehet. Mindössze arról van szó, hogy a Kozmikus Kapu különösen erős katalitikus energiákkal van tele, és ezért most adtuk át ezt a technikát.

Ahogy már korábban említettem, úgy vélem, hasznos lehet újra rátérni a módszer legfontosabb részeire azok kedvéért, akik a Kozmikus Kapu különleges együttállásán túljutva is használni szeretnék a módszert.

A módszerrel kapcsolatos lényegi kérdés az önazonosítás. Emberként általában fizikai létünkkel azonosítjuk önmagunkat. Életünket lineáris idő- és térbeli mozgásnak érezzük.

Ez biológiai valóság, és emberként, emlősként kötve vagyunk idegrendszerünk korlátai által, és, hogy túlélésünk érdekében figyelmünket a fizikai valóságra kell irányítanunk.


Azonban van egy olyan részünk is, amelyik téren és időn túli, vagy legalábbis valamennyire el van tőle szakadva.

Önmagad kiterjedt részeinek elérésére bármilyen módszert választhatsz. Az a lényeg, hogy hogy ki tudj lépni saját önazonosulásod zárt részéből.

Az Aethos Hangmeditáció is ebből a zárt részből való kijutást segíti. Sok egyéb módszer is létezik erre. De lényegtelen, hogy hogyan éred el ezt. A fontos az, hogy belépj önmagad kiterjedt érzékelésébe. Ebből a kiterjedt Én állapotban nyílik lehetőség arra, hogy életed olyan szemszögből vizsgáld meg, amit nem kötnek életed eseményei és konfliktusai.

Ebben pedig erő és hatalom rejtőzik.

Végső gondolatok

Azt mondják a Hathorok, hogy a Kozmikus Kapu utolsó szakasza, december 23. estéje, nagyon erős lehetőséget biztosít személyes teremtésre. Ha szeretnéd kihasználni ezt a lehetőséget a Hathor módszereket alkalmazva, javaslom, hogy olvasd el az Összes Lehetőségek Gömbje című üzenetet.

A Kozmikus Kapu végső szakaszára vonatkozóan kéréssel fordulnak feléd a Hathorok. Azt kérik, hogy szándékod erejével járulj hozzá a Föld jövőjéhez, hogy lásd, hogy mindenki fel- és elismeri, hogy az összes élet össze van kapcsolva a többivel és azt, hogy a bolygó lakói között együttműködés alakul ki (feloldódnak az ellentétek).


Ennek a feladatnak a megvalósítására megtalálod az információkat az Aethos és a tudat kettősségtől mentes állapotai című korábbi üzenetben. Itt – az üzenet végén - találod meg az Aethos Hangmeditációra mutató linkeket is, vagy Tom Kenyon honlapján a Listening részen.

Természetesen megtalálod az összes korábbi üzenetet Tom Kenyon honlapján a Hathors részben, vagy a fordító honlapján. a Hathorok menüben.

Tom Kenyon

©Tom Kenyon 2012. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a teljes másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com. A Listening rész meditációi személyes meghallgatásra készültek és Tom Kenyon írásos engedélye nélkül nem lehet másolni, vagy továbbadni. Nem szabad ezeket semmilyen webhelyen közreadni, vagy közösségi média oldalon közzétenni.

Fordító: © Bagi Ákos www.lelekmod.hu 2012

Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a teljes másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.

Válj tehetős emberré! Kérlek, hogy támogass, segíts!

Megosztás a FacebookonFacebook