Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

Az idővonal választás művészete

2010.augiusztus 3.

 

 

Bár egyeseknek ellentmondásnak tűnik, az idővonalatok – az életetek – csak egy az egyszerre létező sok lehetőség közül. Nagyon is lehetséges és mindenképpen veleszületett jogotok hogy megváltoztassátok idővonalatokat és életetek lehetőségeit.

A kultúrátok különböző okok miatt beléd szuggerálta, hogy azt hidd, hogy csak egy idővonalad létezik. Ebben az üzenetben arra törekszünk, hogy elmondjuk, mi hogy értelmezzük az idővonalakat és azt, hogy hogyan lehet ezeket megváltoztatnod.

Amikor a káosz-események gyakoribbá válnak, több idővonal közelít egymáshoz. Annak a ténynek köszönhetően, hogy bolygótok Káosz Csomópontba lépett és a káosz egyre növekvő mértékben tapasztalható, egyre gyakoribb az általunk időcsomópontnak nevezett események létrejötte is.

Időcsomópont akkor fordul elő, ha két, vagy több idővonal közelít egymáshoz. Egymáshoz való közeledésük és közelségük eredménye egy rezgési hatás, amelynek során az egyes idővonalak valósága átszivárog, vagyis fizikailag észlelhető valamely szomszédos idővonalban lévő másvalaki számára. Erős idővonalak az időcsomópontban a szó szoros értelmében befolyásolják más idővonalak lehetőségeit és/vagy valószínűségeit. Más szóval újszerű teremtő hatások gyakran fordulnak elő az idővonalak között, amikor időcsomópontba kerülnek (más idővonalakhoz közelítenek).

Ezek hatalmas lehetőségeket rejtő evolúciós kiugrási lehetőségek, amennyiben értitek használatuk módját. A bolygótokon létrejövő érzékeny események eredményeképpen sok időcsomópont jön létre. Ez egy nagyon összetett és bonyolult esemény, mi pedig arra törekszünk, hogy apró elemeire bontsuk, hogy lényegi információ legyen azok számára, akik közületek részt akarnak venni az emelkedési folyamatban. Mindez valódi túlélési értéket képvisel. Fordítsuk figyelmünket elsőként a nagyobb képre, majd az általunk javasolt személyes stratégiákra.

A háttér

Bolygótok a teljes átalakulás határán inog. Ennek az átalakulásnak a formája többféle módon jelenik meg, és ti, mint közösség, befolyásoljátok ennek kisebb-nagyobb mértékű kifejeződését.

Néhány ilyen kifejeződés, kimenetel a bolygóméretű tisztítás és pusztulás próféciái szerinti. Más idővonalak, kifejeződések másképp nyilvánulnak meg. Az emberi tudatosság hirtelen, váratlan megváltozása képes az Irányítókat térdre kényszeríteni, azokat, akik olyan negatív módon befolyásolták a sorsotokat. Ezen kívül még lehetséges idővonalak százai léteznek ezen két polaritás között. Anyagi érdekükben áll társadalmatokban azoknak, akik azt szeretnék, hogy hipnotizáltak maradjatok, hogy elképzeléseik szerint egy idővonalra korlátozva folytassátok életetek tovább.

Ám természetetekből fakadóan meg van a lehetőségetek, hogy bármely eseményetek akár legutolsó pillanatában is megváltoztassátok – személyes, vagy közös –idővonalaitokat és valószínűségeiteket. Mi nem mondjuk azt, hogy ez „pozitív”. Mi azt mondjuk, hogy ez evolúciós lehetőségeitekkel kapcsolatos tény. Akár eléritek ezt a lehetőséget, akár nem, a legmagasabb szintre jutás útjának kezdete mindenképpen látható marad, bármi is történjen, vagy ne történjen körülöttetek. Ebben az üzenetben ezért azt tárgyaljuk meg, hogy mit tehettek és azt hogyan tehetitek.

Nézőpontunk szerint közös sorsotok a személyes, egyedileg meghozott döntéseitek összegződése. Mindez kombinálódik evolúciós és földi erőkkel, melyek messze felülmúlják saját és embertársaitok irányítási lehetőségeit. Az erők ilyen kombinációja kozmikus és a kozmosz naprendszereteken túli területeiről származó szándékok energiamintáit tartalmazza, az összetett kozmikus mátrix – az univerzumotok – részeiként.

Hasonlattal élve azt is mondhatnánk, hogy ti, az emberiség, egy hatalmas óceánjárón vagytok. Ám sokatok alszik, és valaki olyan van a kormányrúdnál, akinek nem kéne ott lennie. Sok történelmi és transz-történelmi – itt nem tárgyalandó – ok miatt különféle lények irányították a hajótokat.

Hogy meg tudnak ám változni a dolgok! Egyre többen ébredtek. Bár néhányan félálomban fedélzetről fedélzetre támolyognak és az előttük változó világuk háborgó viharát bámulják. Az Irányítók tudják, hogy sokatok ébred, túl sokan, ahhoz, hogy jól érezzék magukat.

Tényleg érdekes most életben lenni!

A Mexikói Öböl környezeti helyzete jól példázza az idővonalak találkozását. A média nagy kísérlete ellenére, hogy elbagatellizálja a történteket, sokan érzik, mennyire szörnyű a helyzet. És valóban, „komplikációk léptek fel” az öböl térségében a felszín alatt, szó szerint is és átvitt értelemben is.

Korábbi üzenetünkben néhány lehetséges idővonalról beszéltünk ezzel az eseménnyel kapcsolatosan. Hogy melyik lehetséges idővonal fog kibontakozni előttetek a háromdimenziós valóságotokban, még nincs sem homokba írva, sem kőbe vésve, megváltoztatható az esemény, vagy a kimenetele. Ebben az üzenetben azt akarjuk elmondani, hogyan tudsz te, mint egyén, egy másik sorsot jelentő idővonalra átugrani egy szempillantás alatt. Ezt ki lehet terjeszteni a társadalmatok idővonal ugrására is, de erre egy másik alkalommal kerül sor.

Ezúttal figyelmünket rád, az egyedi emberre fordítjuk, és arra, hogyan tudsz egy katasztrofális idővonalról – egy nem kívánt kimenetelről – egy kedvezőbb, szeretetteljesebb, élet-barát és evolúciós lehetőségekkel teli másikra váltani.

Megemlítjük, hogy léteznek műszaki eszközök is idővonal változtatásra, de itt az információink az emberi tudattal foglalkozik és azzal, hogyan lehetsz képes te magad a tudatosságod és szándékod erejével idővonalat váltani. Ehhez a törekvéshez már rendelkezel a saját lényed két legfontosabb kincsével: a saját önálló akarattal (választási képességgel) és az érzések képességével. Ez a kettő helyes használatával lehetővé teszi számodra saját valóságod megteremtőjeként, nem pedig a sakktábla sima gyalogjaként a vágyaid szerinti idővonal kiválasztását.

Az alapelv

Az idővonal választás alapelve a szándék több lényegi területének összehangolását tartalmazza.

1. Kiválasztod az elérendő idővonalat.
2. Az új idővonal szerinti rezgésre hangolod rezgésállapotodat.
3. Rögzíted a rezgési állapotod, hogy ne imbolyogjon.
4. Teszel valamit az új idővonal kifejeződéseként.
5. Kitartasz mellette.

Az 5. lépésben meg kell őrizned az új idővonal rezgésmintáját, és az új idővonallal összhangban levő döntéseket kell hoznod és megőrizni, az ezzel ellentétes érzékelés dacára is.

Az utolsó lépés, a megőrzés fontos, mert jelenlegi idővonalad hiedelmeid és szándékaid gyűjteménye. Ezen hiedelmek és szándékok erősségétől függően lehet, hogy hatalmas energiákat kell összegyűjtened, hogy képes legyél megváltoztatni életed eddigi mintáit.

A megosztott információnkat felhasználhatod életed bármely idővonalának, vagy kifejeződésének meghatározására, a leghétköznapibb helyzeteket is beleértve. Emellett mi ebben az üzenetben ezt az idővonal-választási módszert az emelkedési folyamatra való felhasználására szánjuk, és arra, hogy képes legyél a jelenleg a társadalmaddal közös idővonaltól eltérő idővonalba jutni.

Ez egyeseknek forradalmi elképzelés, de számunkra csupán természetetek egyik igazsága. Teremtő istenek vagytok, a megosztott információnk csupán veleszületett jogotok. Azzal a megérzéssel és abban a reményben osztjuk meg veletek, hogy sokatok fog idővonalat váltani és fordítja el hajótok kormányát, hogy biztonságos és termékeny vizekre jusson.

De most elég a metaforákból, lássuk a részletek, hogyan is kell idővonalat váltani.

Felemelkedés

A felemelkedési folyamat, nézőpontunk szerint, magába foglalja a második testetek, a KA energetizálását és felemelését egy olyan rezgésre, amikor több fényt bocsát ki, míg végül SAHU-vá, a halhatatlan energiatestté válik. Sok mód létezik a KA rezgésének emelésére. A legtöbb spirituális hagyományotoknak megvan a saját módszere, hogyan emelje a rezgéseteket. Sajnálatos módon sok ilyen át van szőve dogmákkal, talányokkal, tabukkal, és őszintén szólva, zavaró gondolatmintákkal. Ezeket azok helyezték el bennük, akik nem szerették volna és most sem szeretnék hogy szabadok legyetek, mert a bebörtönzésetekből húznak hasznot.

És szomorú kimondani, hogy néhány spirituális hagyományotok, főleg vallásaitok – alattomos csapdák. Ám saját lényetekké való átalakulás közben képessé kell válnotok szétválasztani az igazat a hamistól. Csak ti tudjátok ezt a feladatot elvégezni, ez a mesterré válás egyik feltétele. Ez egy tudati határvonal, a saját létezésük felemelését választókban létrejövő határvonal. Ők az igazság mestereivé válnak, és nem hátrálnak meg az igazság és a hamisság fürkészése elől. Ők nem a dogmák rabszolgái. Semmi előtt nem hajlanak meg, kizárólag saját isteni mivoltuk előtt.

Energetikai nézőpontból nézve a felemelkedési folyamat akkor kezdődik el, amikor az életerő (az ősi egyiptomiak Sekhem-nek hívták) elkezdi a Djed felemelkedést, avagy Csakrák Szent Útját. A legegyszerűbben kifejezve mindössze ennyi a felemelkedés. Tudatosságod és figyelmed kiterjedése. Amikor életerőd eljut a magasabb szellemi központokba, és amikor a KA tested erős energetikai állapotba kerül, a felemelkedés újabb fázisa veszi kezdetét. Ebben a szakaszban a fénnyel magával kezdesz el táplálkozni. Fényen itt a spirituális fényt értjük, amely a spirituális birodalmakban létezik. Ez a fény táplálja a KA testet és emeli annak a rezgésszintjét. Amikor a KA rezgésének az erőssége ingadozás nélkül elér egy bizonyos mértéket, vagy amplitúdót, begyújt egy bizonyos éteri tüzet, átalakítva így SAHU-vá, Halhatatlan Energia Testté. Ezt ennek a felemelkedési szakasznak az egyik végső állomásának tekinthetjük. Erősen hangsúlyozni szeretnénk, hogy bármilyen tudatossági emelkedés, az életerő felfelé haladása a Djed-en, mindenképpen a felemelkedési folyamat része, a használt módszertől függetlenül.

Most pedig néhány alapvető elgondolásról és gyakorlási módszerről szeretnénk szólni, amelyek az idővonal választás egyszerű módszerét írják le. Ezután a figyelmünket arra irányítjuk, hogyan tudsz önmagadnak egy új lehetőséget teremteni, még akkor is, ha ez rendkívül nehéznek tűnik. A legfontosabbként pedig felfedezzük, hogy milyen jelentős evolúciós lehetőségek rejlenek a jelenlegi időcsomópontotokban.

Amennyiben új idővonalon akartok haladni, az egyik legfontosabb feladatotok a félelem átalakítása. A legtöbb ember fél az ismeretlentől, de ezen kívül több alattomos elem is van. Az Irányítók, akik irányítani akarnak benneteket és ebből hasznot húzni, mesterei a félelem kivetítésének, és hatalmas tudatbefolyásoló és hipnotikus erőforrásokat használnak a médián keresztül, hogy meggyőzzék a tömegeket, hogy sok a félnivalója. Bár valójában van némi ok az aggodalomra, a magasabb igazság sosincs megmutatva.

A magasabb igazság, ahogy azt mi látjuk, az, hogy képesek vagytok valóságotok megváltoztatására, hogy veleszületett képességetek két kincseteket – az önálló akaratotokat és az érzésekre való képességeteket – navigációs eszközökként használni új idővonalakra jutáshoz. De legyünk ennél kissé pontosabbak.

Ahogy korábban megjegyeztük a most megtárgyalandó spirituális emelkedés az életerő egyszerű felfelé emelkedése a Djed-en, vagy gerincen, a magasabb tudati központotok felé. Eközben a KA testedben levő energiaörvények – amiket csakrának nevezzük – új módokon aktivizálódnak. Új lehetőségek és új rálátás ablakai nyílnak meg, újfajta inspiráció és virágzó kreativitás jön létre. Ám, ha a tudat félelembe zárva marad, megszorul a túlélés, a szex és a hatalom alacsonyabb központjaiban.

Különböző történelmi és történelmen túli okok miatt, ahogy erre már korábban is céloztunk, összejátszás volt és van azért, hogy az emberiséget az alacsonyabb (tudati) központokba zárva tartsák, és hogy állandósítsák a félelmet a jövő irányításának eszközeként. Így ha egy mester a felfelé vezető utat választja, az egyik első akadály a Félelem Völgyén, a kultúrája által kivetített gondolatformákon való áthaladás. Ezután át kell jutni korlátozásokon, amik egyébként benneteket bebörtönöznének, fel kell ismerni az állandósított hazugságokat, melyet esetenként legszentebb vallásaitok tettek.

Tegyük fel, hogy megvan a bátorságod és lelkierőd, hogy vállalkozz egy ilyen átkelésre és példaként legyen az elérendő idővonalad, amelyben élni szeretnél jótékony, történetesen: szerető jóindulat. Megmutatjuk, hogy mit tegyél, emlékeztetve arra, hogy ugyanilyen alapelvek szerint éred el bármely kiválasztott és megteremtendő idővonalad.

Előkészület és gyakorlás

Első lépésként kijelölöd az idővonalat, amit létre akarsz hozni, amiben élni akarsz. Esetünkben ez a idővonal a szerető jóindulat. A második lépés az új idővonallal azonos rezgési állapotba lépés. Ez esetünkben a szerető jóindulat érzésének állapota, ez az az állapot, amiben tőled telhetően a lehető legtöbbet szeretnél tartózkodni. Ezalatt azt értjük, hogy szerető jóindulattal akarsz lenni mások és önmagad iránt.

A harmadik lépés a rezgési állapot rögzítése, vagyis, hogy ne ingadozzon. Ez az idővonal választás fontos eleme, mert a korábbi rezgési állapotnak megvan a saját élete. Csupán az, hogy kiválasztottad az új idővonalat és beléptél az új idővonallal azonos rezgési állapotba, nem garantálja, hogy ez az idővonal megjelenik, vagy folytatódik. Rögzítened kell a rezgési meződet, mert ez biztosítja és tartja fent az új idővonal elérésének lehetőségét.

Az első két lépés a saját szabad akaratod alkalmazza. Azt az idővonalat választod, amelyet meg szeretnél tapasztalni. Kiválasztod az idővonallal azonos rezgési állapotot. A harmadik lépés – a rezgési állapot rögzítése - pedig második kincsedet, az érzés képességét használja fel.

Az elérendő rezgési állapot érzésével felerősíted, megnöveled azt. Ha pedig ezzel összetartozó érzelmi állapotot is kapcsolsz – mint amilyen az új rezgési valóság iránt érzett megbecsülés, vagy hála – felgyorsítod a megszületését.

A méltánylás egyszerű tette, vagy a hála érzése meggyorsítja az új idővonal megjelenését, bár ez egyúttal aggodalommal tölti el az elmét. Nos így kapcsolódik össze két természetes kincsetek ebben a három lépésben. A következő lépés ismét szabad akaratotokat használja. Ki kell tartanotok, meg kell őriznetek az új idővonalról alkotott látomásotokat és rezgési állapototokat, függetlenül attól, hogy az érzékszerveitek mit közvetítenek számotokra. Sokan ebben a szakaszban hibázzák el.

 

 

 

Az új idővonal megjelenítése a háromdimenziós valóságotokban sok összegyűjtött energiát igényel. Amikor az új idővonal képzetét megtartva tartózkodsz a rezgéstartományában (vagy annak érzetében) miközben hálás vagy a már rendelkezésedre állókért, energiát gyűjtesz.

A feladat, hogy hű legyél látomásodhoz, miközben figyelmed a jelenlegi valóságod megnyilvánulására irányítod. A cél, hogy úgy szembesülj a valósággal, ahogy az számodra megnyilvánul, miközben ezzel egyszerre tartod a magasabb látomásod. Más szavakkal, úgy kezeled életed valóságát, hogy közben egy másfajta élet képzetét tartod magadban. Ez a művészet.

Példánk szerint tehát, ha több szerető jóindulat megteremtésére vágysz, belépsz ebbe a rezgésállapotba, úgy, hogy szerető jóindulatot tanúsítasz mások felé. Ha képes vagy hálát is érezni a rezgésállapot iránt, azzal felgyorsíthatod az új idővonal megteremtését.

Valójában lesz egy időszak, amikor felismeritek, hogy nem mindenki képes szerető jóindulat érzésére, sőt annak elfogadására sem. Látomásod az élet valósága miatt finomabbá válik. Tudatod érése természetesen történik meg, amint új idővonalad kialakulása közben jelenlegi idővonalad valóságát kezeled.

Ennek az eljárásnak a során az egyik eredmény az lesz, hogy mestere leszel a szerető együttérzésnek és mestere leszel az azokkal való bánásmódnak, akik nem képesek ilyen rezgési állapotot létrehozni. Természetesen az életben több szerető együttérzést fogsz tapasztalni, több ember fogja ezt a minőséget irántad mutatni és hasonlóképpen te is irántuk. Amikor pedig olyasvalakivel találkozol, aki nem képes kifejezni ilyen minőséget, egyre jobban képes leszel vele báni, miközben nem veszíted el ezt az állapotot önmagadban.

Ez pedig táplálni fogja az új idővonaladat és az új valóságodat.

Térjünk most vissza a közös idővonalhoz.

Ahogy korábban említettük, az időcsomópontok olyan találkozási pontok, ahol több idővonal fut össze és át lehet jutni az egyikről a másikra, ha ismered a módját. Megtárgyaltuk az egyéni idővonalakra vonatkozó. Most pedig arról fogunk beszélni, hogyan tudtok, mint közösség új idővonalra lépni.

Bár ellentmondásnak tűnhet, nagyon is lehetséges a környezetedben levőkhöz képest más idővonalon élni, az övékhez képest másfajta életet megtapasztalni.

Megfogalmazhatjuk ezt úgy is, hogy lehetséges a mennyben élni, míg mások gyötrődnek. A tudatosság legmélyén ez csupán választás kérdése.

Nagyon jól látjuk, hogy régóta és jelenleg is folyamatosan a bebörtönzésetekre vágyó erők manipulálnak benneteket. Ám a mi választásunk ezzel az üzenettel eljuttatni számotokra a rabságból való kiszabadulást lehetővé tévő kulcsokat, nem pedig a dolog történetével, vagy az érintettekkel foglalkozni. Valójában az igazi Irányítók nem láthatók számotokra. Ők a bábok mozgatói.

Ahogy szaporodnak a káosz eseményei, sok lehetőség fog feltárulni új idővonal választására. Javaslatunk, hogy tartsátok észben a korábban elmondottakat. Kísérletezéssel gyakorolhatod is a módszert. Válassz valami olyat, amit szeretnél, ha megjelenne az életed valóságában, használd a leírt lépéseket és lásd, mit tudsz megteremteni.

Fizikai és spirituális túlélés

Az üzenetünk átadásának alapvető oka személyes vágyaid kielégítésének megteremtésénél nagyobb jelentőségű dolog. Ez a „dolog” nem más, mint a szó szerinti túlélésed, mind fizikai, mind spirituális értelemben.

A káosz kiterjedése közben az intuíciótok ereje fontosabb lesz, mint valaha.

Sokan megérzésnek hívják. Nem tudod, honnan, de hirtelen tudod, hogy mit kell tenni az adott helyzetben.

Így működik az intuíció. Az intuitív pillanatokban találkozási ponttá válsz – időcsomóponttá – ahonnan új idővonalra léphetsz át és ezzel új végkifejletre.

Az intuitív érzékenység növekedése a személyes emelkedés – a magasabb tudatosság irányába tartó mozgás - egyik ismertetőjegye. A fejlettebb intuíció nyilvánvaló előny a fizikai túlélés szempontjából.

Nem sokkal ezelőtt említettük, hogy az idővonal választás képessége fizikai és spirituális szempontból is előnyös. Ez többeknek ellentmondásnak tűnhet.

Azt értettük alatta, hogy az átváltás egy másfajta kimenetelű idővonalra bizonyos helyzetekben a fizikai túlélést is jelentheti. Spirituális túlélés esetén, pedig arra gondolunk, hogy bizonyos dolgok veszélyeztetik a spirituális ébredéseteket. Amikor eltértek saját igazságotoktól, amikor elveszítitek a kapcsolatot természetetek két kincsével – a szabad akaratotokkal és az érző képességetekkel – spirituális veszélyben vagytok. Tartsátok mindig szem előtt ezt a két kincseteket. Amikor kiterjed a káosz, ahogy az új világ megszületik, az Irányítók meg fogják növelni erőfeszítéseiket. Ravasz tudatmanipulációs módszerek alkalmazásával és olyan gondolatformákkal, amik korlátozzák a szabad akaratot és az érző képességeteket. Ezek bármilyen formában megjelenhetnek, és bármilyen forrásból származhatnak, még akár „szent” vallásaitokból is.

Elkerülendő az a gondolatforma, a megjelenési formájától függetlenül, - lehet akár a szentség, vagy a politikai korrektség köntösében, - ami korlátozni szeretné a választáshoz való szabad akaratot, vagy az érzésekre való képességet. Ez létfontosságú azok számára, akik a mostani átmenetet spirituálisan épen szeretnék túlélni.

Az idővonalak találkozása és a valószínűségek megváltozása

 

 

Térjünk most vissza az üzenet elsődleges céljához. Minden eddigi közlésünk a saját tudatod gyakoroltatásához szükséges ismeretek és javaslatok voltak az idővonal megváltoztatásáról.

Most fordítsuk figyelmünket két határozott idővonalra. Ezek a saját teremtésedtől függetlenül léteznek, és a lét különböző rendjét jelentik. Nem személyes döntésetek hozta létre. És egymással szöges ellentétben állnak.

Ahogy elmondtuk egyszerre több körülményben, több idővonalban és valóságban éltek. Az emberiség egyik jelenlegi idővonala a bolygó pusztulásáról szóló jóslatok szerinti. Ez egy nagyon is valóságos idővonal, de csak egy a lehetséges idővonalak közül. Csomópontban, időcsomópontban vagytok, amikor lehetséges a pusztulásról szóló valószínűségek helyett, egy újfajta életet megteremteni a Földön.

Ezt az idővonalat Új Földnek hívjuk. Ez teljesen más tapasztalási dimenzió a mostani valóságotokhoz képest. Ebben az idővonalban az emberek többsége mélyen tiszteli és hálás a Földnek, és megérti, valamint tiszteletben tartja, az igazságot, hogy az élet minden formája összekapcsolódik egymással.

Itt a Földet és alapvető ökoszisztémáját nem dúlják föl és zsákmányolják ki a profitszerzés érdekében. A megemelkedett emberi tudat átalakította a műszaki eljárásokat. A mostani időszakotokra jellemző életpusztító megrögződések, a létet veszélyeztető technológiák eltűntek. A háborúk már a múlté. Az Irányítók, akik a sorsotokat vallási, gazdasági és nemzetközi konfliktusokkal negatív módon igyekeztek befolyásolni, elvesztették hatalmukat. Az életet magát szentként tisztelik és az emberiség az anyag egy újfajta szentségét fogadja el. Nem dúl háború Föld és Menny között.

Több mindent is lehetne még elmondani az új idővonalról, de reméljük, hogy megérzitek a különbséget az ilyen idővonal és a végeredményében rombolásba és pusztulásba vezető másik között.

Még egy további dolgot meg szeretnénk osztani az Új Föld idővonalával kapcsolatban. Ez egy olyan jelenség, amit mi különösképpen kedvelünk. Ebben az új idővonalban vékony a világokat elválasztó fátyol és erősebb a kapcsolat az emberek és az intergalaktikus lények – mint amilyenek mi is vagyunk -, valamint az általatok isteni, vagy szellemvilágnak nevezett birodalmakkal.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem szándékunk befolyásolni benneteket, hiszen a nem-beavatkozás hívei vagyunk. Nem fogunk benneteket szabad akaratotokban akadályozni. Azonban szabadon kinyilvánítjuk, amit látunk.

Az ősi Egyiptomban volt egy Maat nevű istennő, aki mérleget tart a kezében. A beavatott halálakor szívét a mérleg egyik serpenyőjére helyezték, a másikba pedig egy tollat tettek. Ha a beavatott szíve könnyű volt, mint a toll, az egyént bebocsátották a mennyei világokba, (értsd: a magasabb tudatállapotokba). Ha azonban szíve telve volt szomorúsággal, negativitással, sajnálkozással, akkor vissza kellett térnie az alacsonyabb világokba.

Az emberiség pillanatnyi helyzetében szintén Maattal találkozik. Minden egyes személy, aki a pusztulás, a megsemmisülés és a borzalmak idővonalában hisz, hozzájárul ennek megvalósulásához. Aki az Új Föld valóságát tartja reálisnak, ennek megvalósulásához járul hozzá.

Nem vagy tehetetlen ebben a helyzetben. Legbensőbb természeted, hogy hatalmadban áll önmagad és a bolygó – elsősorban az emberiség – gyökeres megváltoztatása. Amennyiben érzed, hogy ráhangolódsz az Új Föld ilyen idővonalára, és úgy döntesz, hogy ebben az új rendben akarsz élni, ezzel – úgymond – saját súlyodat teszed a mérleg ezen oldalára.

Újra el szeretnénk mondani, hogy létfontosságú annak tudatában lenni, hogy lehetőséged van a mennyekben élni, miközben a körülötted lévők szenvednek. Ennek kevés köze van a helyhez és az időhöz, ez a saját rezgésállapotodtól függ.

Amennyiben érzed mondandónk igazságát és úgy döntesz, hogy az ilyen az Új Föld valóságára hangolódsz, akkor „Isten hozott” az új idővonalban és az új sorsban.

Azt javasoljuk, hogy tanulmányozzátok a korábban elmondott idővonal választási lépéseket és lássatok hozzá a nagy kísérlethez. Lépjetek az Új Föld idővonalába és készüljetek fel a csodákra.

Végül szóljon a Föld hozzátok. Engedjétek, hogy átöleljen és eljuttasson a mélyebb tudásba és bölcsességbe. Hatalmas szövetségesetek lesz az eljövő változások során.

Későbbi üzeneteink során további információkat fogunk átadni az idővonal választásról és az Új Földről. Most azonban reméljük, megértettétek az alapvető elveket, hogy miként haladjatok tovább.

Ahogy mindig, még az ilyen előttetek álló nehézségek közepette is, megőrizzük rólatok, az emberiség nagy családjáról alkotott magasztos látomásunkat. Látjuk rejtett nagyságotokat, akkor is, ha ti nem látjátok ezt magatokról. Tartjuk a fényt a sötétség ezen óráiban. Ez csupán emlékeztető a bennetek rejlő hatalmas fényre. Itt az ideje a bennetek rejlő fény felszabadításának. Az elkövetkező generációk életét áldjátok meg felemelkedésetekkel. Legyen így!

A Hathorok

Tom gondolatai és megfigyelései

Több dolog is felkeltette ebben az üzenetben a figyelmemet. Az első ilyen a „transz-történelmi” kifejezés, amit még sosem hallottam korábban. Amikor erről kérdeztem őket, azt mondták, hogy ez a lineáris idő felett álló intergalaktikus hatások egyfajta szemléletmódja. Ezek a hatások a mi időfelfogásunkon kívül jöttek létre, de a történelem előtti koroktól kezdve a mai napig megnyilvánulnak. Nem értem teljesen pontosan, hogy ezzel mire gondolnak, én csak továbbítom az elmondottakat.

Mivel oly sokszor hangsúlyozták az időcsomópontok jelentőségét és annyiszor említették az idővonal választás módját, rákérdeztem, hogy mennyi ideig tart ez az idő-csomópont. Szerintük ez az idő-csomópont rendkívül fontos, mert számos lehetséges/valószínű, a bolygónk és az emberi faj sorsára kiható idővonal fut össze. Két ilyen idővonalat kiemeltek. Az egyik beteljesíti a bolygó megtisztításáról és a pusztulásáról szóló jóslatokat, míg a másik sokkal kedvezőbb jövőbe vezet. Ezt az idővonalat az Új Földnek hívják.

Nos, mikor is kezdődött és mikor van vége ennek a csomópontnak? Szerintük az egymással szöges ellentétben álló sorsok idővonalai háromdimenziós valóságunkban 2010. júliusában jelentek meg és különböző módokon, jelentősen átalakulva 2013. júliusig lesznek jelen.

Kérem, vedd észre, hogy NEM MONDJÁK, hogy az Új Föld idővonala ebben az időben jött létre. Azt mondják, hogy valójában ez a jóindulatú idővonal elég régóta létezik. Ám az egymással szöges ellentétben álló, a teljes pusztulásról, valamint a bolygóméretű megújulásról szóló idővonalak – időcsomópont szempontok szerint –nagyon közel kerülnek egymáshoz. Ezért, ha valaki tudja az idővonal választás módját, sokkal könnyebben képes ezt megtenni, ha a vágyott idővonal ennyire közel van a mostanihoz.

Az időcsomópont jelentősége, hogy az emberiség, mint közösség milyen idővonal tapasztalatait választja. A Hathorok szerint ez az egyéni és közösségi szinten most meghozott döntéseinktől függ.

A Hathorok ebben az üzenetben az idővonal választás alapvető módját adják át, ami jelzésük szerint elsődleges információ azoknak, akik közülünk egy más, egy szeretetteljesebb valóságban kívánnak élni, mintsem egy szürreális, élet-ellenes valóságban, amiben az emberiség jelenleg él.

A „Felkészülés és gyakorlás” rész nyilvánvalóan alkalmas személyes teremtésre. Valóban, akik gyakorlottak az ilyen jellegű dolgokban, valószínűleg ezt az információt „Teremtési egyszeregynek” fogják tartani. A módszer egyszerűsége rácáfol mélységére. A Hathorok mesterei a bonyolult elképzelések és módszerek leegyszerűsítésének, és jelenleg is ez a helyzet. Bár a módszer alkalmas személyes teremtésre is, megosztásának elsődleges célja nem ez. Sokkal inkább az, hogy bemutassanak egy módszert, amellyel lehetőségünk nyílik a bolygó valóságának gyökeres megváltoztatására, vagy ha az emberiség nagyobb közössége számára nem is, legalább önmagunknak.

Nagyon tetszett a helyzetünk leírására használt hasonlatuk, a hajó a tengeren. Engem ténylegesen a Titanicon, az elsüllyedésekor lejátszódott eseményekre emlékeztet. A hajó jéghegynek ütközött és az alsó részeket víz árasztotta el. Először megpróbálták a felsőbb részeken tartózkodók előtt eltitkolni a veszélyt. Így a zenekar húzta tovább és folytatódott a mulatság, amíg a vég nyilvánvaló nem lett.

A manipulált média-csinnadrattában csak kevesen mutatnak rá, hogy hajónk, a „Nyugati Civilizáció” erősen megdőlt, vagy, hogy veszélyesen mélyen merült a vízbe.

A Hathorok vallják, hogy ha elég ember vált idővonalat, hátrahagyva a bolygóméretű pusztulás megjósolt idővonalát, és helyette az általuk az Új Földnek nevezett, sokkal szeretetteljesebb, élet-igenlő vonalba lép, akkor sok, a bolygónkra vonatkozó katasztrofális jóslat nem fog bekövetkezni.

Azonban azt is világosan tudtunkra adják, hogy, ha mint közösség nem is váltunk a magasabb sors útjára, mégis rendkívüli eseményekben lesz részük azoknak, akik közülünk elég bátrak, hogy egy másfajta, új valóságban éljenek, mint ahogy azt jelenlegi kultúránk sugallja. „lehetőséged van a mennyekben élni, miközben a körülötted lévők szenvednek”.

 

 

 

Van még valami ebben az üzenetben, amit létfontosságúnak tartok, főleg azok számára, akik mostanában szeretnének idővonalat váltani. Ez a valami pedig az önáltatás, vagy mágikus gondolkodás. (Egymással össze nem függő, ok-okozati kapcsolatban nem álló dolgok kóros összekapcsolása A ford.) Amikor az egyén nincs tisztában, hogy a „mágikus gondolkodás” olyan gondolkodásbeli rendellenesség, amikor csupán azáltal, hogy gondol valamire, attól az valós, vagy az bármilyen erőfeszítése nélkül valóssá válhat.

Véleményem szerint a New Age egyik rendkívül mérgező eleme, hogy támogatja a tagadást bizonyos életbeli nehézségek kezelésére (mágikus gondolkodás). Afelől mindenki meggyőződhet, hogy a világunk növekvő őrületét sokunk egyre nehezebben tudja kezelni. Ha viszont valaki azt olvassa, hogy a tagadás elfogadható eszköz a jelenlegi idővonalunk valóságának kezelésére, szeretném felhívni a figyelmét, hogy a Hathorok pont az ellenkezőjét mondják.

Az idővonal választás egyik eleme a megtapasztalandó idővonal víziójának és rezgésmintájának tartása. Eközben azonban figyelnünk kell jelenlegi idővonalunk valóságára. Ez pedig világok között való élet, egyfajta mesteri lét, ahogy a Hathorok minket is így neveznek.

Az az érzésem, hogy sokunk, akik az idővonal változtatása mellett fog dönteni (ahogy én is) olyan tanulási folyamatban részesül, amikor csak rövid időre leszünk képesek átlépni az új idővonalra és/vagy megtartani a rezgését. Ez teljesen rendben van, amikor új képességet sajátítunk el és igen, ez egy új, alapvető és egyszerre nagyon mélyreható képesség. Azt tanácsolom az újdonsült idővonal-választóknak, hogy legyenek elnézőek önmagukkal, hagyják hátra önmaguk bírálatát, és jó humorérzékkel kezdjenek neki az új tanulási élményeknek. Mert végső soron – bizonyos nézőpontból – az egész csak egy kozmikus tréfa.

Kétségtelenül egyfajta művészetté fog válni, hogy szívünk és elménk nyitva tartásával miként fogunk átalakuló (egyesek szerint haldokló) civilizációnk valóságai között navigálni.

Ezért kedves művésztársaim, az Élő Misztérium Művészei, akik szívetekben őrzitek a látomást, és elég bátrak vagytok ugrani, emelem poharam rátok.

Tisztelgek előttetek és az előttünk álló nagy vállalkozás előtt, ami nem más, mint felemelkedés saját legmagasabb minőségeinkbe, a spirituális lények emberi létének megtapasztalásába.

Áldás neked és szeretteidnek.

Tom Kenyon

©Tom Kenyon 2010. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com.

Fordító: © Bagi Ákos 2010 www.lelekmod.hu Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.

Válj tehetős emberré! Kérlek, hogy támogass, segíts!

Megosztás a FacebookonFacebook