Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

Napviharos időszakok

2012. április 1.

Megjegyzés: Az üzenet –az ősi egyiptomi kifejezéssel élve – a KA testtel foglalkozik, és arról szól, hogyan tudod ezt a sajátos energia-testet felhasználni, hogy a megnövekedett naptevékenység energetikai hatását saját fejlődésedre tudd fordítani. Akik esetleg nem hallottak volna a KA-ról, azoknak megjegyezzük, hogy a KA egy második, „láthatatlan” test, amelynek alakja és mérete megegyezik a fizikai testével. Beburkolja és át is hatja a fizikai testet. Ezt a testet helyenként éteri hasonmásnak, spirituális ikerpárnak is nevezik. Részben megegyezik az egyes tradíciók (pl. taoizmus) csí testével, vagy bizonyos jógatradíciók étertestével. A KA természeténél fogva képes az egyén spirituális evolúcióját felgyorsító, nagymértékben jótékony hatású energiákat magához vonzani, majd átadni a fizikai testnek.

 

 

 

Ahogy azt már a 2011. január 3-i üzenetünkben elmondtuk, a megnövekedett naptevékenység időszakába érkeztetek. Erősen javasoljuk, hogy olvassátok el a „Napszél felhasználása (spirituális emelkedésre)” c. üzenetet, hogy jobban megérthessétek az itt tárgyaltakat.

Egyre többször fogtok napkitörést és rendkívüli napátalakulási jelenségeket tapasztalni. A napátalakulási folyamatot egyrészről a Nap belső erői hozzák létre, másrészt a galaxisotok központi napjából kiinduló energiák. Még összetettebbé teszi a kölcsönhatásokat a mélyűrből eredő nagyenergiájú áramlások. Ezek a hatások a Nap mágneses mezejét eltorzítják, megcsavarják, ami a Föld és a ti mágneses mezőiteket is befolyásolja. Az ilyenfajta megemelkedett naptevékenység – ahogy ez látható is lesz – egyre furcsább időjárási jelenségeket fog előidézni, valamint egyre több földrengést és vulkánkitörést fog okozni.

Üzenetünk középpontjában azonban nem a fizikai jelenségek állnak, hanem a naptevékenység érzelmi és spirituális hatása. Ahogy ezt már a „Napszél felhasználása (spirituális emelkedésre)” c. üzenetünkben leírtuk, az ilyen naptevékenység érzelmi labilitást és irracionális viselkedést okozhat. Sokatok kétségtelenül minden különösebb ok nélkül lesz izgatott. Az alvászavar is egy gyakori kísérőjelensége a Nap átalakulásának.

Két javaslatunk van a napviharba kerülés esetére, ami segíteni fog a megemelkedett energiaszint kezelésében is. Az elsőt – és egyben az egyszerűbbet – a „Napszél felhasználása (spirituális emelkedésre)” c. üzenetben már megtárgyaltuk, itt nem fogunk bővebben szót ejteni róla. A második módszer lehetővé teszi a fizikai test megnyugtatását a vízelem segítségével. Most a Fénygyógyszer c. üzenetünkről beszélünk. Ennél a módszernél a BA, vagy Mennyei Lélek segítségével szándékunk szerint töltjük fel a vizet. Az eredeti üzenet vírusok, baktériumok és radioaktivitás elleni védekezésről szól. Az üzenet elolvasása segíteni fog a módszer tökéletes megértésében.

A Fénygyógyszer mostani alkalmazásakor a vizet azzal a szándékkal töltöd fel, hogy megnyugtassa a fizikai testet, hogy így az képes legyen a Nap szokatlan energiamintáinak hatékonyabb és kegyelemmel teltebb fogadására. Az ilyen fénygyógyszert a leghatásosabb közvetlenül alvás előtt előállítani. Ebben az esetben a Fénygyógyszer a vízelemen keresztül a sejteken belüli és a sejtek közötti vízzel fog kommunikálni, így megnyugtatja és kiegyensúlyozza a testet.

A Fénygyógyszer közvetlenül a lefekvés előtti alkalmazása nagyon jótékony hatású lesz mind a pihenési, mind az utána következő aktív ciklus idején. Azért használjuk az alvás helyett inkább a „pihenési ciklus” kifejezést, mert sokatoknak az alvás igen kérdésessé válik, mert egyre inkább zavarttá, töredezetté válik. Azt tanácsoljuk, hogy engedjétek el az ilyen pihenési ciklusokban az alvás megszokott formáihoz való ragaszkodásotokat. Ahogy egyre jobban megbékélsz a helyzettel, észreveheted, hogy egyre inkább képes vagy önmagad mély relaxációval regenerálni.

Ha felébredsz az éjszaka közepén, vagy bármikor pihenés során, azt tanácsoljuk, használd a „Napszél felhasználása” módszerét a KA tested töltésére. Ébrenléted lehetőséget teremt a KA energetizálására.

A módszer használata során azt fogod tapasztalni, hogy a korábbiaknál rövidebb időszakok alatt vagy képes önmagadat kipihenni és energiával újra feltölteni.

Most pedig bemutatunk egy harmadik módszert azoknak, akik a KA-t mélyebben megértették.

Mikro-féregjáratok

KA tested áthatja a fizikai tested, alakja és mérete megegyezik vele. A fizikai testnek nincs olyan része, amit ne foglalna magába. A KA alapvető tulajdonsága, hogy a KA test töltésekor a többletenergia átáramlik a fizikai test szerveibe, megerősítve ezzel egészséged és fokozva életerőd.

KA tested megszámlálhatatlan mennyiségű éteri-fényrészecskéből áll és átjáró pontok vannak benne. A KA tested átjárópontjai a sejtjeidben lévő mitokondriumhoz kapcsolódnak. A mitokondriumok energiatermelők, ők a sejt erőművei. A sejtek közül csak a vörösvértestben nincs mitokondrium. Becslések szerint a test több mint egytrillió sejtből áll, és így, több, mit egytrillió a mitokondriumok száma. A mitokondriumok a KA testhez mikro-féregjáratokon át kapcsolódnak.

 

 

Lehetséges a tudat olyan kiterjesztése, amikor tudatossá válhatsz a mitokondriumokra és érzékelheted a KA féregjáratait. Ezek a féregjáratok a KA tested magasabb rezgésű tulajdonságai és valóságai felé vezető sejten belüli átjárók. Ezeknek az átjáróknak a szándék szerinti megnyitásával nagyban képes lehetsz a többletenergiának KA testből a fizikai testbe történő áramlására hatni.

Mindez lehetővé teszi, hogy a fizikai test könnyebben rá tudjon hangolódni a KA gyorsabban rezgő valóságaira. A KA az, amin keresztül a magasabb rezgésű valóságokba emelkedhetsz. A mitokondrium átjáróin keresztül segíteni tudod fizikai testedet a hirtelen gyorsulásokhoz való könnyebb alkalmazkodásban.

Most pedig a helyzetetekből eredő érzelmi bizonytalanságról fogunk szólni. Természeténél fogva mind az idő felgyorsulása, mind a valóság magasabb rezgésszáma megtisztítja az öntudatlan elméteket.

Ahogy korábban említettük, az érzelmi labilitás és az impulzív, irracionális viselkedés általános terjedését fogjátok megtapasztalni. Ha magadon nem is érzékeled ezt, másokon kétségtelenül megláthatod.

Belső ellentmondásokkal teli kettősségben éltek. Ahogy a régi energetikai valóságok darabjaira hullnak, új energetikai valóságok születnek. Ám az emberi természet tulajdonsága, hogy ragaszkodik a megszokotthoz, a dolgok kiszámíthatóságához. Azonban még hosszú az út, amíg a régi dolgok véget érnek. De az eddig ismert, régi világ véget ér. Új világ van születőben.

Az emberi szív nyugtalansága

A folyamatot a legjobban az emberi szív szenvedi meg. Mély szomorúságot és kétségbeesést tapasztalunk az emberiség közös szívében. Ennek az egyik oka a valóságok szétbomlása és az ezekhez való ragaszkodás. Végül is mire alapozhatod álmaidat, ha világod alapjai porladnak szét?

A szív nehézségeinek másik tényezője bolygótok érzelmi légkörének mérgező volta. Ahogy megnő a Nap energiája a polaritások közti feszültség egyre nyilvánvalóbbá válik. Az emberi tudat polarizálódása azok között, akik bebörtönözni szeretnék, és azok között, akik felszabadítani az emberi lelket, egyre tisztábban és tisztábban látható.

Két javaslatunk van azok számára, akik kezelni szeretnék szívük megpróbáltatásait.

Az olyan valóságok, amikben érdemes élni, a szíveteken keresztül születnek meg. Első javaslatunk nagyon egyszerűnek tűnhet, de mint gyakran, most is áll, hogy a legegyszerűbb a legerőteljesebb. Nem számít, hogy annak tűnik-e. Ami számít, hogy létrehozz magadban egy érzelmi ellenszert a bolygó mérgező atmoszférája ellen.

Ahogy a gyűlölet, az intolerancia (is) növekszik, képes lehetsz a sötétségből való kiút megtalálására. A legegyszerűbb és egyben leghatásosabb módszer, hogy hálás vagy az életed legkisebb dolgai iránt is, és napközben többször a hála állapotában tartózkodsz. Nem számít, hogy milyen kicsi is ez az idő és érzés. A hála legkisebb magvaiból is hatalmas dolgok származhatnak. A hála és a megbecsülés, a tisztelet érzelmi állapota rendkívül jó ellenszere az érzelmi mérgezésnek. Erősen javasoljuk, hogy használd ezen szövetségesed, amikor a napszél következő ciklusát éled.

Végezetül pedig átnyújtjuk a szívcsakrára alapuló meditációt, ami egy korábbi Hathor tanfolyamon volt először bemutatva. A hangmeditáció első szakaszában tisztítási céllal megforgatja és aktivizálja a szívcsakra belső energiáit. A meditáció második szakasza megnyugtató és tápláló. Úgy hisszük, hogy ez a meditáció is hatásos szövetségeseddé válik.

Amikor a napviharok újfajta időszakát éled, tudd, hogy ez az evolúciós fejlődés rendkívüli lehetősége. Ám poláris módon, erősségük miatt, a visszafejlődés lehetőségét is magukban hordozzák. Amikor ellenállsz a gyorsuló energiáknak, azt fogod tapasztalni, hogy nehezebben jutsz át az átjárókon. Ha átöleled és mesterien kezeled őket, - hálával és nagy adag humorral - képes vagy benne navigálni, és nagyobb szabadságot fogsz megtapasztalni. A szabadság, amiről beszélünk az emberi lélek, az elme és a szív szabadsága. Azon a tudatossági szinten fogsz rátalálni, ahová a földi duális élet nem teheti be a lábát.

A Hathorok

 

 

 

 

Tom megfigyelései és gondolatai

Először azt szeretném megjegyezni, hogy jó hosszú idő telt el az utolsó két üzenet óta. Amikor többször hozzájuk fordultam és rákérdeztem az új üzenet hiányára, azt válaszolták, hogy már elmondtak mindent, amire szükségünk lehet eddig a pontig. Ha pedig az idő elérkezik, - értsd alatta, hogy új változás jelent meg a láthatáron, – újabb üzenetet fognak küldeni.

A tény, hogy újabb üzenettel álltak elő, számomra azt jelenti, hogy az szólásbeli ventilátor felé egy újabb adag kaka közelít.

A Fénygyógyszer

Úgy tapasztaltam, hogy az alvás – vagy, ahogy ők hívják alvási ciklus – során megnyugtatásra és egyensúlyozásra használt fénygyógyszer nagyon hatásos. Minél többször gyakorlom, annál ügyesebb is vagyok benne. Azt hiszem, ez sokunkra igaz lehet. A módszer mindenképpen megéri a fáradtságod, és ha jól értelmezem a Hathorok közlendőjét, a Fénygyógyszer egyre fontosabb lesz a napviharok elkövetkező időszakában.

Mikro-féregjáratok

Erősen felkeltette az érdeklődésem a mitokondriumok, a sejtek és a KA átjárópontjai közötti féregjáratokról szóló megjegyzések. Amikor a közvetítés utáni részben erről faggattam őket, elmondták, hogy ez most egy túl sok információt magába foglaló terület lenne és ezért későbbi üzenetekben fognak erről bővebben szólni.

De én inkább előbb, mint utóbb akartam ezekhez az információkhoz jutni, sejtve azt, hogy ezzel sok olvasó is így lesz. „Kényszer hatására” tanácsadóim elmondták, hogy ezek a mikro-féregjáratok rezgési dimenziók közötti hidak, a sűrűbb anyag (testünk) és a KA ritkább fénybirodalmai között.

A Hathorok az összes dimenziót folytonosnak, egy egységnek érzékelik. Másképp szólva a fizikai testünk alacsonyabb rezgésszámú világa szorosan kapcsolódik tudatunk magasabb rezgésszámú valóságaihoz. Szerintük az anyag és a tudat elhatároltsága erősen önkorlátozó elképzelés. A mitokondriumok mikro-féregjárataival való munka során egyre tudatosabban vagyunk képesek hidat verni testeink különböző dimenziókban lévő megjelenési formái között.

Végül pedig a Hathorok azt mondják, hogy a tudatnak a mitokondriumok mikro-féregjárataira való irányítása közben a hála, a megbecsülés és a tisztelet érzése nagyban felerősíti az energetikai hatásokat.

A szív nyugtalansága

Gyakran kapom magam azon, hogy a mindennapjaim során a legkülönfélébb, egymással homlokegyenest különböző érzelmi állapotba kerülök, néha akár néhány óra alatt is, és őszintén meg kell valljam, van, hogy pár perc leforgása alatt is.

Az egyik percben meglovagolom a kozmikus energia hullámait különleges örömet, néha boldogságot érezve. A következő pillanatban azonban már saját magam gerjesztette érzelmi zűrzavarom tajtékában bukfencezek.

Észrevettem, hogy az érzelmi „filmszakadások” akkor jönnek létre, amikor elveszítem a középpontom, és tökéletesen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy érzelmi állapotom alakulásában nem az a fő szempont, ami körülöttem történik, hanem a reakcióm arra, amiről úgy „gondolom”, hogy történik.

Abban a pontban is tökéletesen egyetértek a Hathorokkal, amit a bolygóméretű érzelmi légkörünk mérgező voltáról mondtak. Egyszerű módszert javasolnak a kollektív mérgezés érzelmi ellenszereként: közömbösíti a mérgező hatást, ha vesszük a fáradtságot, hogy értékeljük életünkben az apró dolgokat. Számos alkalommal kipróbáltam a javasoltakat és őszintén kimondhatom, hogy kiválóan működik.

A Szívcsakra Hangmeditáció

A Szívcsakra Hangmeditáció Tom Kenyon (www.tomkenyon.com) honlapjának a Hangajándékok (Sound Gifts) oldalára utal.

A Hangajándékok (Sound Gifts) oldalon bármelyik elemre kattintva először a Meghallgatási Megállapodás (Listening Agreement) oldalra jutsz. Az elolvasása után az elfogadásra kattintva megkapod a hozzáférést az ingyenes hangfelvételekhez. Mellékesen jegyzem meg, hogy három új előadásrészletet tettem fel a Hangajándékok részre, többek között az „Kapcsolatfelvétel a Hathorokkal” (My 1st Experience With the Hathors) címűt.

A meditáció, amiről ebben az üzenetben a Hathorok beszélnek a „Szívcsakra Hangmeditáció: Sámánisztikus Hathor Hangélmény ” címet viseli. Van egy pár sor meghallgatási utasítás a szövegben, és az oldal alján pedig egy link a hangfelvételhez, így letöltheted és/vagy meghallgathatod.

Azoknak, akik hosszabb ideje követték a Hathorok Földnek küldött üzeneteit, megjegyezzük, hogy ez a hangmeditáció teljesen más energetikát képvisel, mint a „Szív Dimenzionális Hangolása”, amelyet egy korábbi üzenetben adtak át. Az a hangolás a szív jövőbeli lehetséges idővonalakra történő behangolását segíti.

Mindazonáltal a Szívcsakra Hangmeditáció létrehozásának célja a saját szívedben tárolt érzelmi reakciómintákra való tudatos figyelem elérése. Ebből a szempontból az érzelmi válasz tisztaságból, nem pedig tagadásból születik. Így a hangmeditáció első része erőteljes tisztító hatású, mert megrázza és megforgatja a szívcsakrádba bezárt energiamintákat. Egyeseknek ez akár ostromszerű állapotot is jelenthet, míg másoknak csupán egy gyengéd elengedési folyamatot. A hangmeditáció utolsó szakasza a frissen megtisztított szív számára megnyugtató, gyógyító és helyreállító energiákat tartalmaz. Jómagam hasznos segítőtársnak találom ezt a hangmeditációt és nagyjából rendszeres időközönként meghallgatom, főként akkor, amikor érzelmileg nyomasztó, vagy lezárt állapotban vagyok.

 

 

Amennyiben hajlandóságot érzel szívcsakrád mélyebb megismerésére, kétszer-háromszor is meghallgathatod ezt a felvételt egymás után. Azt tapasztalom, hogy sorrendben a második, harmadik meghallgatás során gyakran mélyebb szintű megértés, sőt időnként mélyebb gyógyítási hatás is megnyilvánul.

Hathor tanácsadóim szerint általában nem tanácsos ezt a két meditációt - a Szívcsakra Meditációt és a Szív Dimenzionális Hangolást – egymás után felváltva hallgatni, hacsak nem vagy felkészülve komoly érzelmi és energetikai jelenségek kezelésére.

Itt megtalálod a korábbi Hathor üzenetekre mutató linkeket is.

Ide kattintva a Szívcsakra Hangmeditációhoz jutsz (Hangajándékok rész)

Ide kattintva a Napszél Felhasználása (Spirituális emelkedésre) c. cikkhez jutsz ( Hathorok rész)

Ide kattintva a Fénygyógyszer c. cikkhez jutsz ( Hathorok rész)

Tom Kenyon

©Tom Kenyon 2012. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com.

Fordító: © Bagi Ákos 2012 www.lelekmod.hu Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.

Válj tehetős emberré! Kérlek, hogy támogass, segíts!

Megosztás a FacebookonFacebook